01
září
Loading Events

Středisko Slezské diakonie Archa Široká Niva poskytuje sociální službu chráněného bydlení již 15 let. 1. 9. 1999 se do Archy nastěhovali první uživatelé. Dnes v zařízení žije 14 obyvatel.

Archa Široká Niva poskytuje svým uživatelům – dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistentů dle individuálních potřeb každého z uživatelů. Cílem pracovníků, kteří ve službě působí, je pomoci uživatelům do té míry, že zvládnou základní péči o sebe, tj. schopnost si uvařit, pečovat o svou domácnost, cestovat, sdílet život ve společenském prostředí atd. Jinými slovy začlenit se do běžného života. Uživatelé, kteří si v chráněném bydlení osvojí potřebné dovednosti, mají možnost posunout se dále, do podporovaného bydlení ve městech Krnov či Bruntál.

Při pohledu na uživatele a při rozhovoru s nimi cítíte velký klid, přátelskost a pohodu, která z těchto lidí vyzařuje. Přispívá k tomu klidné místo vesnice, krásné domečky se zahrádkami a kvetoucími keři, ale také zejména tým pracovníků, kteří jsou těmto lidem na blízku a jsou součástí jejich životů.

Na otázku, co se změnilo během těch 15 let, jeden z těchto zaměstnanců odpověděl: „Do roku 2006 zde nebyl zákon o sociálních službách, s přijetím tohoto zákona došlo ke změnám v sociálních službách. Do roku 2006 pracovníci konali službu s velkým srdcem, po roce 2006 k tomuto velkému srdci přišla i profesionalizace služby, a tedy i profesionalizace pracovních postupů. Důležité je mířit k cíli, aby se že uživatel dle svých možností a schopností zvládl o sebe postarat sám.“

Na otázku, na co jsou hrdí, odpovídají zaměstnanci, že jsou to uživatelé, kteří dělají pokroky v rámci chráněného bydlení a především ti, kteří si osvojili dovednosti k samostatnému životu a úspěšně teď žijí v podporovaném bydlení.

A jaké jsou vize do budoucna? Vedoucí střediska paní Toporská odpovídá: „Snaha o začleňování lidí s hendikepem do běžného života. Těší nás, že v průběhu letošního roku se další dva klienti posunou do samostatného bydlení. Díky podpoře obce, jež nám pronajala hospodářskou budovu, která sousedí s domky našeho chráněného bydlení a dotace od společnosti Siemens, vybudujeme prostředí pro chov slepic. Dále nás bude, za podpory projektu ze MSK, čekat zateplení střech. Výhledově bychom také rádi vyměnili dlažbu před domky, tak aby neklouzala.“

Co popřát uživatelům a pracovníkům Archy Široké Nivy? Pevné zdraví, spokojenost, krásné mezilidské vztahy, motivaci a chuť učit se novým věcem. Ale také pochopení a podporu i široké veřejnosti při budování bezpečného místa pro potřebné lidi, kterým Archa Široká Niva bezesporu je.