01
říjen
Loading Events

Středisko BETHEL ve Frýdku-Místku oslavilo 10. výročí svého vzniku

Středisko Slezské diakonie BETHEL Frýdek-Místek navázalo na činnost Přístřeší města Frýdku-Místku. Provoz zahájilo 1. října 2004. V době svého vzniku byly na tomto středisku poskytovány tyto sociální služby: azylový dům, noclehárna pro muže a denní centrum. V roce 2006 začaly fungovat další sociální služby, a to terénní program a sociální rehabilitace.

Budova procházela řadou změn, probíhala zde přestavba pokojů, výstavba koupelen, elektrické topení bylo vyměněno za kamna na tuhá paliva. V roce 2009 byla provedena přestavba denního centra a celkově se zrekonstruovaly sklepní prostory.

Změnami procházelo také poskytování sociálních služeb. V souladu se zákonem byly vypracovány nové metodické a pracovní postupy, které zabezpečují poskytování kvalitních sociálních služeb střediska. Díky odborným seminářům, školením a konferencím, které jsou poskytovány Slezskou diakonií, dochází k výraznému vzdělávání pracovníků, což se odráží v kvalitě jejich práce. Sociální služby procházejí pravidelnými konzultacemi a metodickými podporami inspektorů kvality sociálních služeb. Pracovníci střediska pracují na základě hodnot Slezské diakonie, což znamená, že pomoc poskytují všem lidem, kteří ji v nepříznivé životní situaci potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, zdravotní stav, postižení či postavení. Inspirací pro naši práci je osoba Ježíše Krista, který je vnímán jako zdroj víry a je vzorem pro život a kvalitní službu.