Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným

Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot. 

Základní hodnoty Slezské diakonie jsou jejím základním prvkem a vyjadřují její identitu. Každá hodnota je nezaměnitelná a důležitá. Základní hodnoty, na kterých stavíme:

  • Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život
  • Člověk jako jedinečné Boží stvoření
  • Osobní přístup
  • Láskyplné vztahy
  • Respekt
  • Odpovědnost
  • Osobní růst
  • Týmová spolupráce
  • Transparentnost

AktualityDiakonické a vzdělávací centrum

Slezská diakonie bude v roce 2020 slavit 30. výročí své činnosti a u té příležitosti chce poukázat na pozitivní změny v životech současných nebo bývalých klientů. Projekt pracuje s myšlenkou, že pozitivní změna v životě je možná, když člověk sám chce a má k tomu vhodnou podporu. 

 

Naše příběhy